Att sälja bostad

Liksom vid köpprocessen är aktiviteterna vid en försäljning uppdelade i ett antal principiella steg. Det helhetskoncept som Sydenhus erbjuder ger dig en trygg och bra process för bästa försäljningspris.

Nödvändiga dokument

 • Kopia av lagfart
 • Kopia av pass (samtliga ägare)
 • NIE Nummer (samtliga ägare)
 • Energi certifikat (arkitekt) / Certificado energético.
 • Fastighetscertifikat (arkitekt). / Cedula de 2ª ocupación o Licencia de 2ª ocupación. Om din bostad är under 10 år behöver du inte detta då den har en giltighetstid på 10 år. 
 • Nota Simple. Det är en utskrift från egendomsregistret där man kan se om det finns skulder på egendomen eller om det finns inskickade klagomål på eventuella utbyggnader eller förändringar som kan ha utförts på fastigheten. Denna rapport kostar c:a 20€ och kan beställas genom vårt servicecenter eller om du har eget ombud.
 • Kopia av senaste Suma räkning/kvitto. ( IBI )
 • Kopia av senaste vatten- och el räkning.
 • Senaste betalning av eventuell urbanisationsavgift och information om kontaktperson/administration för urbanisationen.
 • Bankuppgifter
 • Det är också bra om du har kopior på avtal av telefon/internet/larm så detta kan sägas upp om du skall flytta hem för gott.

Skatter och omkostnader

 • Plus Valia. Merskatt till kommunen för stipulerad värdestegring av tomtens värde
 • Vinstskatt för själva köpeskillingen
 • Avsluta eventuella banklån och radering av skulder i      egendomsregistret.
 • 3% av nytt lagfartsvärde betalas in till skattemyndigheten om du inte är skatteresident in Spanien. Om du inte haft någon vinst på försäljningen eller är skyldig andra skatter och/ eller avgifter till staten kan dessa pengar ansökas om att få tillbaka.
 • Mäklarens avgifter samt avgifter för legalt ombud och eventuella avgifter för övriga tjänster.

Processen

När detta är klart så kommer Sydenhus presentera ett avtal mellan dig som säljare och oss. Detta gör att vi kan signera ett köpeavtal för dig vid en eventuell försäljning om du inte är på plats i Spanien.  Om du inte planerar att komma ner till Spanien för att delta vid försäljningen så kan du ge en fullmakt till ditt ombud (vårt Servicecenter eller annan) så att de kan representera dig under transaktionen hos notarien och göra alla offentliga ändringar och byten som krävs.

Energicertifikatet samt fastighetscertifikatet bör göras så snabbt som möjligt efter att ni bestämt er för att sälja då det kan ta tid att få det utfört, speciellt under sommaren på grund av semestertider. Ta kontakt med ditt ombud som kan beställa arkitekt som kan utföra det för dig i god tid, som sagt är dessa giltiga i 10 år så det är inte bortkastade pengar om ni skulle ändra er och vill avvakta med försäljningen.

Inför försäljningen

Kom ihåg att det kan vara många bostäder till salu i ditt område och därför är det viktigt att din bostad framstår så bra som möjligt. Bortsett från rätt pris så är det viktigt att bostaden görs klar inför försäljningen och blir så attraktiv som möjligt. 

Om du vill uppnå bäst pris på din bostad räcker det inte med att anlita en mäklare och tänka att jobbet är gjort. Man ska sälja en dröm. Det handlar därför om att ta bort allt överflödigt och se till att bostaden är presentabel. De som kommer på visning skall kunna se framför sig hur det skulle vara för dem att bo där. En städad bostad ger också intryck av att vara större. Det är bäst om bostaden är möblerad, men inte mer än att det ger gott om plats. Rengör, städa och vädra i hela bostaden och glöm inte eventuellt garage eller förråd. När en potentiell köpare kommer in i bostaden är det en kombination av det estetiska och det grundläggande kraven som avgör om det blir ett köp. 

Det kan löna sig att göra en extra insats innan försäljningen. Med enkla knep kan du göra din bostad mer attraktiv inför fotografering och visning.