Att köpa bostad

Köpprocesen för en fastighetsaffär i Spanien innehåller ett flertal moment, på SydenHus guidar vi dig igenom samtliga delar. Likaså är det av vikt att du tittar på helhetsbilden avs de kostnader som uppstår både vid köpet och när du nyttjar bostaden. För dig som ska köpa hus i Spanien ger vi nedan exempel på saker du bör tänka på.

 

Nödvändiga dokument

  • Giltigt pass
  • Ett s.k. NIE nummer (spanskt identifikationsnummer)
  • Kontonummer i en spansk bank

Saknar ni NIE nummer och kontonummer i Spanien kan vi hjälpa er att ordna detta.

 

Processen

Efter att du har valt den bostad som passar för dig är processen uppdelad i ett antal steg, där de viktigaste är summerade nedan:

  1. Underskrift av ett reservationskontrakt, som är ett juridiskt dokument, samt inbetalning av en deposition för bostaden. Depositionen varierar men är vanligtvis mellan 3000-6000€. Skulle du dra dig ur reservationskontraktet så förlorar du hela detta belopp.
  2. Vid köp av begagnad bostad skall resten av bostaden betalas vid lagfartssignering. När du köper nybyggd bostad varierar det lite mellan olika byggherrar, men man skall oftast betala in en viss procentandel inom 3 månader och resten vid lagfartssignering som är beroende av hur lång tid det är tills att bostaden är färdigställd. Ni får information om specifik betalningsplan i samband med att reservation av en ny bostad görs. 
  3. De flesta av våra kunder väljer att utfärda en fullmakt till vår jurist som kan representera dig i Spanien. Juristen sköter då exempelvis kontakten med notarius publicus, ordnar med myndighetskontakter och nödvändiga offentliga dokument samt ombesörjer bland annat vatten och elavtal.
  4. Att ordna med försäkring är viktigt så att det är klart vid bostadens övertagande. På SydenHus hjälper vi dig med detta moment om du vill.
  5. Övertagande av bostaden. Vid fullmakt till oss behöver du själv inte vara fysiskt närvarande utan kan lungt planera din resa ned till ditt drömboende. Vi ser till att du får nycklar och all dokumentation när du väl är på plats.

Därefter är bostaden din och då återstår bara det roliga. Flytta in, möblera och komma iordning i sin nya, spanska drömbostad!

 

Annat att tänka på

Beroende på din egen situation kan det vara värt att fundera på andra aspekter kring ditt bostadsköp. Till exempel kan det vara bra att se över arvsföljd och eventuella testamenten nu när dina tillgångar har förändrats. För att på bästa sätt hantera fasta kostnader kan autogiro som betalningmetodik fungera bra. Och även om ingen räknar med att något ska hända så är en hemförsäkring värdefull den dagen den verkligen behövs. Allt detta och mer därtill är vi på SydenHus behjälpliga med.

 

Tidsperspektiv

Hur lång tid det tar innan du får tillgång till din bostad är självfallet individuellt men vanligtvis tar det 1-3 månader från köp till övertagande av en begagnad fastighet. Vid köp av en nybyggd bostad varierar det från område till område och avtalas när du reserverar din bostad.

Om bostaden skall finansieras med hjälp av banklån är det viktigt att starta processen så fort som möjligt efter att bostaden är köpt för att allt ska vara klart tills bostaden skall övertas. Kontakta oss för information om finansiering i spansk bank.

Det tar från 4-6 veckor från att du övertagit fastigheten tills att du mottar lagfarten i original. I Spanien är detta ett mycket viktigt dokument som definierar din fastighets omfattning och innehåll.

 

Trygghet

På SydenHus förstår vi att tryggheten i att en fastighetsaffär i ett annat land går rätt och riktigt till, är viktigt för dig som kund. Den arbetar vi för! Du kan vara trygg med att vår jurist har kontrollerat all information om egendomen före köp, så du behöver inte oroa dig för att det finns skulder eller liknande på bostaden från tidigare ägare som du kan komma bli betalningsskyldig för. Vidare hanterar vi samtliga myndighetskontakter och ser till att all dokumentation är i sin ordning.

Vi kan också vara behjälpliga med el- och vatten avtal, hemförsäkring, tv-abonemang, hantverkare med mera om så önskas.

 

Kostnader vid köp

I Spanien får du räkna med att det vid köp av en fastighet tillkommer ca 14-16% i kostnader ovanpå försäljningspriset. Här följer en översikt som visar ett exempel på kostnader vid ett köp av en bostad för 120 000 euro. Vid köp av begagnad bostad är kostnaderna något lägre än vid köp av nybyggt.

Kostnader vid köp. Beräknad kurs för 1 euro = 10,08 sek (2021-02-11).

Alla kostnader är cirkapriser

 

Pris €

Pris SEK

Köpesumma

€ 150 000

1 512 000

10% moms

€ 15 000

151 200

Dokumentavgift (AJD) ca. 1,5%

€ 2 250

22 680

Lagfartskostnad hos notarie och registrering

€ 2 500

25 200

Vatten och el avtal

€ 500

5 040

Juridiskt ombud i samband med övertagande.
Omfattar bland annat ordningställande av lagfart, signering och tolkning hos notarie, inbetalning av skatter, registrering i egendomsregistret, beställning av vatten och elavtal, mm.

€ 2 000

20 160

Total investeringskostnad

€ 172 250

1 736 280

Storleken på kostnader som tillkommer är individuellt. Samfällighetsavgifter (urbanisationskostnader) är mycket lägre i Spanien än i Sverige.

 

Driftskostnader

Här har vi satt upp ett exempel på fasta kostnader som kan anses som relativt genomsnittliga för en icke resident (ej mantalsskriven i Spanien). Skatterepresentation inkluderar bland annat deklaration samt ansvar för att skatter blir betalda i rätt tid och till rätt myndighet. El- och vattenförbrukning tillkommer. Elen är lite dyrare än i Sverige men förbrukningen är i allmänhet lägre än i Sverige.Nedan ser du ungefärliga, fasta årliga kostnader (förbrukning av vatten och el är inte inberäknat). Alla kostnader är cirkapriser.

 

 

Pris €

Pris SEK

Urbanisationsavgift (samfällighet) per år

€ 420

4 234

Suma (Kommunal fastighetsskatt)

€ 300

3 024

Skatterepresentation (Servicecentret)

€ 150

1 512

Fast avgift vatten (ca.)

€ 200

2 016

Fast avgift el (ca.)

€ 150

1 512

Fastighet samt hemförsäkring

€ 300

3 024

Summa årliga fasta avgifter

€  1 520

Ca 15 322

 

I uträkningen använder vi följande valutakurs € 1 = SEK 10,08 och lagfartsvärdet är € 150 000 vilket motsvarar SEK 1.512.000