Att köpa bostad i Spanien

Att köpa bostad i Spanien

För er som planerar att köpa en bostad i Spanien kommer här några saker som är bra att veta.

Obligatoriska dokument som du behöver:

Giltigt pass

NIE-nummer (spanskt identifikationsnummer)

Bankkonto i Spanien

Om du inte har ett NIE-nummer och kontonummer i Spanien, hjälper vi dig att ordna detta.

När du har hittat den bostad du vill köpa är processen vanligtvis enligt följande: Undertecknande av reservationsavtal som är ett juridiskt dokument och betalning av en reservationsavgift. Denna avgift varierar, men är vanligtvis 5 000 euro. Om du drar dig ur handeln kommer du att förlora detta belopp. Vid köp av begagnade bostäder ska resterande summa betalas vid signering av lagfart. När du köper en ny bostad ska du också betala reservationsavgift samt en viss procentsats inom 1-6 månader vid två olika tillfällen och resterande vid lagfartsskrivning.

De flesta av våra kunder väljer att utfärda en fullmakt till Servicecentrets advokat för att representera dig i Spanien vid fastighetsköpet. Då kan hon ta över fastigheten för dig hos notarius publicus, ordna registrering och andra offentliga handlingar (registreringsförfarandena) samt ordna vatten- och elavtal.

Att ordna hemförsäkring är också viktigt att ordna med direkt.

Sedan återstår bara det roliga! Flytta in, möblera och finna dig väl till rätta i ditt nya, spanska hem. Andra viktiga saker att tänka på är att skriva testamente och vilken arvsföljd man vill ha. Allt detta och andra tjänster kan ni få hjälp med av genom vårt servicekontor.

Normalt sett tar det från 1 – 3 månader från reservation av bostaden tills övertagandet vid köp av begagnad bostad.

Vid köp av nybyggd bostad kommer detta att variera och kommer att avtalas separat under reservationsprocessen.

Om bostaden ska finansieras med banklån är det viktigt att starta denna process så snart som möjligt efter att reservationen är gjord så att allt är klart vid tiden för övertagande av bostaden. Kontakta oss för information om finansiering i spanska banker.

Det tar från 4 till 6 veckor från övertagandet av bostaden tills att du får tillbaka lagfarten i ”original kopia”. Det riktiga originalet förvaras på ett kontor avsett för detta, Notarien som är med vid lagfartssignering ombesörjer det.

Om du väljer att använda vårt servicecenter så kan du alltid vara säker på att de kommer att ta fram all information om fastigheten före förvärvet och noga går igenom all dokumentation för att se till att det inte finns obetalda skulder eller liknande och att allt finns med på lagfarten som ska stå där.

I Spanien får du räkna med att det tillkommer cirka 14 – 16% av priset på bostaden i olika kostnader. Här är en översikt som visar de ungefärliga kostnaderna vid ett köp av en bostad för 150 000€.

Kostnader vid köp. Beräknad kurs för 1 euro = 10,23 sek

Alla kostnader är cirkapriser

  Pris € Pris SEK
Köpesumma € 150 000 SEK 1 534 281
10% moms € 15 000  SEK 153 428
Dokumentavgift (AJD) ca. 1,5% € 2 250 SEK 23 014
Lagfartskostnad hos notarie och registrering € 2 500 SEK 25 571
Vatten och el avtal € 500  SEK 5 114
Juridiskt ombud i samband med övertagande.
Omfattar bland annat ordningställande av lagfart, signering och tolkning hos notarie, inbetalning av skatter, registrering i egendomsregistret, beställning av vatten och elavtal, mm.
€ 2 000 SEK 20 457
Total investeringskostnad € 172 250          SEK 1 761 866

 

 

De löpande kostnaderna för att äga en bostad kan variera ganska mycket och påverkas av bland annat individuell förbrukning av vatten och el med mera. El har en högre kostnad än vad vi är vana vid i de skandinaviska länderna, men i gengäld så är förbrukningen vanligtvis lägre.

Urbanisationsavgiften (samfällighetsavgiften) varierar beroende på hur gammal föreningen är, vilka faciliteter som finns i området och som ska underhållas med mera.

SUMAN påverkas bland annat av läge, så som till exempel närhet till havet och vilken kommun som fastigheten ligger i.

Kostnaderna påverkas också om du är resident i Spanien.

Vi har tagit med en genomsnittlig uträkning för vad det kan kosta att äga en bostad med två sovrum för en icke-resident. Här har vi inte räknat med konsumtion av vatten och el. I skatterepresentation ingår att utföra och skicka in din årliga fastighetsdeklaration samt att övervaka så att den blir inbetald i tid. I beräkningen antas att 1€= 10,23SEK och värdet på lagfarten är 150.000€.

 

Pris € Pris SEK
Urbanisationsavgift, c:a pris € 420 SEK 4 296
Suma (Kommunal fastighetsskatt) € 300 SEK 3 069
Skatterepresentation (Servicesenteret) € 150 SEK 1 534
Fast avgift för vatten (c:a) € 200   SEK 2 046
Fast avgift el (c:a) € 150  SEK 1 534
Hemförsäkring € 300 SEK 3 069
Summa årliga fasta utgifter € 1 520 SEK 15 547